Kontaktcenterlösning

SMS-lösning

Kartlösning

Kontaktcenter

Med vår marknadsledande, helt kompletta kontaktcenterlösning knyter vi er tätare samman med era kunder.

I samarbete med Altitude Software, ett av världens ledande företag på området, samlas alla kommunikationskanaler i en molnlösning som bakom ett intuitivt användargränssnitt döljer komplexa åtgärder och lösningar.

Vi är Altitudes partner i Norge.

Intelligent skillbased routing med effektivt kösystem för inkommande och utgående telefonsamtal, e-post, chat, sms, webb och sociala medier.

Predictive dialer som hanterar stora volymer på ett kostnadseffektivt sätt och med hög utnyttjandegrad av listorna.

Gemensamt, kanaloberoende webbregistreringsschema. Det innebär att man kan använda samma schema vid försäljning per telefon, vid uppsökande försäljning och vid kunduppföljning.

Lösningen är plattformsoberoende.

Data från olika kanaler och lösningar samlas i en central molnlösning så att de finns lätt tillgängliga i en gemensam portal.

Effektiva rapporteringsverktyg i portalen – med Excel-funktionalitet för presentation av enkla men dynamiska rapporter som användarna själva har möjlighet att ändra.

Försäljning: Registrera försäljning, hantera uppsättningar av flera produkter på ett enkelt och översiktligt sätt.

Mötesbokning: Hanterar alla era möten direkt via systemet, synkroniserar med er egen kalender och skickar kunden påminnelser.

Aktivitetshantering: Nu blir det enklare att hantera försäljning/möten/information!

Integrering gentemot interna system

Genom bra API:er har vi stöd för att knyta kundens egna tjänster till lösningen.

Hantera er kontaktcenterlösning själva via manager.mmgsky.no

Hantera er kontaktcenterlösning själva via manager.mmgsky.no

 • GDPR-rutiner för lagring av personuppgifter
 • Skapa en ny kampanj, eller kopiera en befintlig
 • Ny produkt, eller ändra på en befintlig
 • List management
 • Säljare, avdelningar, team och uppdragsgivare
 • Automatisk och intelligent rotering av visningsnummer
 • Xperience routing, röstmeddelanden, öppningstider, skills
SMS

Hantering av orderbekräftelser, massutskick, tävlingar och medlemssystem.

Vi har ett eget dedicerat kortnummer (26200) hos LinkMobility med sub-numrering hos operatörerna. Kortnumret kan användas i alla våra tjänster, och sub-nummer är speciellt viktiga när det gäller orderbekräftelser.

Vad är sub-nummer för något?
Man lägger till 9 valfria siffror på avsändarnumret (26200 + 9 siffror). Varje sändning får då ett unikt nummer vilket säkrar en sluten dialog med kunden. Man utesluter felkällor som tvilling-SIM-kort, och alla orderlinjer har sitt unika numer.

Kodord
Speciella kodord kan reserveras. Ett kodord måste vara ledigt för att man ska kunna använda det.

SMS-portal
Vi har en egen portal som man hanterar SMS-tjänsten från. Har kan ni bl.a. skicka/ta emot SMS och hantera egna grupper och kundlistor.

tjenester-sky-sms2
Kartlösning
tjenester-sky-kart

I samarbete med Google Maps har vi utvecklat karttjänsten Geoplot för dig som ofta är ute på kundbesök eller arbetar med uppsökande försäljning. Med hjälp av denna lösning är det lättare att hitta fram och dessutom kan man få en visuell översikt över kunderna. Systemet har också stöd för att kopplas samman med befintliga lösningar som ni använder vid behov. Om lösningen används tillsammans med vårt molnbaserade orderschema, blir orderflödet och rapporteringen helt sömlös.

 • Få full översikt över era kunder
 • Alla aktiviteter på kartan
 • Definiera och tilldela områden
 • Loggning
 • Rapportering
 • Sömlöst orderflöde

Vill du veta mer?

Kontakta oss för ett samtal så demonstrerar vi mer än gärna våra lösningar för er, utan några förpliktelser.